آموزش رفع آلودگی آب استخر

۱-کلرزنی

کلر بیشترین نقش را در گندزدایی استخرها بعهده دارد.این مواد عمدتا شامل گاز کلر ، هیپوکلریت سدیم ، هیپوکلریت کلسیم یا قرصهای تری کروسیانوریک سدیم است مقدار قرص کلر لازم و قابل افزایش به آب استخر میتواند به حجم کل آن ، ۵تا۶ گرم برای هرمتر مکعب باشد.کلر باکتریها را از بین می برد وقادر میباشد با باقیمانده آلودگی های فردی موجود ناشی از شناگران در داخل استخر مقابله کند.برای ضدعفونی کردن بهتر است ابتدا کلر در مقداری آب حل شده ومحلول غلیظ به جریان آب ورودی استخر اضافه گردد.

البته در صورتیکه بار استحمامی متغیر باشد جهت تثبیت میزان باقیمانده کلر ، از محلول آمونیاک قبل از کلرزنی استفاده می نمایند ، یون کلرامین تشکیل شده از پایداری بیشتری برخوردار میباشد.

کلروکلرامین موجب فساد وتجزیه جلبکها شده ودفعات تمییزکردن کف استخر را کاهش می دهد.آزمایش کلرومتریک یعنی آزمایش پیوسته آب استخر از ضروریات میباشد تا دائما میزان ترکیبات آن با مقدار استاندارد کنترل گردد.کلر معمولا به سه شکل در دسترس میباشد که عبارتند از هیپوکلرید سدیم ، هیپوکلریدسدیم (هیپوکلریدسدیم با آب مخلوط شده ومحلول حاصل به آب تزریق می گردد) به صورت جامد وبه شکل پودر ، دانه ویا قرص در بازار موجود بوده وبه خوبی در آب حل می گردد.هرچند قابلیت نگهداری آن در انبار زیاد میباشد اما باید در جای خنک و در ظروف ضدزنگ نگهداری گردد مقدار کلر موجود در هیپوکلرید کلسیم حدود۶۰تا۷۰ درصد میباشد.

هیپوکلریدسدیم که در منازل بعنوان سفیدکننده مورد مصرف میباشد محلول بوده و دارای حدود۱۸ درصد کلر است.گاز کلر ماده ای سمی است واین گاز در سیلندرهای زردرنگ وتحت فشار از ۵۰ کیلوگرم تا یک تن بصورت مایع ذخیره شده وبرای تزریق آن به داخل لوله از دستگاههای کلرزن استفاده می گردد.

توصیه می گردد که کلردهی به آب همواره پس از فرآیند صافی گذرانی صورت پذیرد.

(معمولا آنچه در عمل توسط نیروهای تعمیر ونگهداری اتفاق می افتد تزریق نمودن محلول هیپوکلرید کلسیم توسط پمپ جریانی قابل تنظیم در مسیر مکش کلکتور اصلی میباشد)

 

  • هیپوکلریت زنها(HYpochlorinators)

دستگاه های هیپوکلریت زنی (هیپوکلریناتور) عموما یک نوع پمپ دیافراگمی یا پیستونی کوچک است که براحتی نگهداری وبه سادگی تنظیم می گردد.مقدار محلول را می توان با جابجایی دیافراگم یا پیستون تنظیم نموده وبدین ترتیب دزاج(Dosage) دقیقی را به داخل آب استخر تزریق کرد.

ازطرفی میزان تزریق کلر باید متناسب با میزان جریان آب بوده وفشار تزریق کلر باید بیشتر از حداکثر فشار جریان آب در نقطه تزریق باشد ، در نتیجه پمپ تزریق کلر با توجه به این موضوع باید به نحوی انتخاب شود که فشار کار آن حداقل۲-۱ اتمسفر بیشتر از فشار جریان آب باشد تا هرگونه تغییر در میزان تغذیه کلر به راحتی قابل تنظیم وامکان پذیر گردد.

نوع کلر مصرفی در حال حاضر بیشتر گرانول هیپوکلریت کلسیم میباشد که محتوی ۷۰-۶۵ درصد وزنی کلر فعال بوده وقادر است مقدار زیادی از کلر را آزاد کند.با حل نمودن۵/۱ کیلوگرم از آن در هر۱۰۰۰ لیتر آب ، تقریبا۱ گرم در لیتر محلول کلر مفید حاصل خواهد گردید.

نکاتی که در نصب و راه اندازی وبهره برداری هیپوکلریناتورها ضروری می باشند ،

عبارتند از:

۱-محل انتخاب شده بر روی لوله ورودی به استخر جهت تزریق کلر باید بعد از مراحل تصفیه وگرمایش ، به گونه ای باشد که کیفیت کلر برای تماس با آب بهتر فراهم شود.

۲-لوله تغذیه تا حدامکان کوتاه ، از جنس مقاوم وبا دوام باشد ، به سادگی قابل تمییزکردن وبازدید ودر دسترس باشد ، در زمستان یخ نزند و در صورتی که در محل اتصالات واطراف سوپاپها وانژکتور دستگاه رسوباتی مشاهده گردید ، بایستی اجزای آنها باز گردد وبا محلول رقیق اسیدکلریدریک ویا سرکه شستشو گردد.

۳-پمپ تزریق کلر نباید بیش از ۲متر مکش کند.

۴- پمپ تزریق باید در محل نصب کاملا تراز ومحکم باشد.

۵-محل نصب قسمت تزریق کننده به لوله ورودی باید پایین تر از خط مصرف باشددر غیراینصورت ممکن است به علت ایجاد سیفون ، کلرمازاد برنیاز وارد خط گردد.

۶-محورلوله ورودی ، نقطه مناسبی برای تزریق کلر میباشد.

۷-در صورتی که فاصله محل نصب پمپ تا خط مصرف بیش از یک متر میباشد ، حتما از لوله با قطرمناسب استفاده گردد ، تافشار معکوس سبب آسیب دیافراگم نشود.

۸-جهت راه اندازی پمپ تزریق درجه تنظیم دبی روی حداکثر گذاشته گردد وپس از جریان یافتن محلول کلر در لوله خروجی ، روی درجه لازم تنظیم شود.درجه تنظیم را وقتی که پمپ در حال کارکردن باشد ، باید چرخاند در غیراینصورت به آن آسیب می رسد.

۹-فاصله سوپاپ مکش تا کف مخزن ذخیره محلول کلر باید حداقل ۲۵ سانی متر باشد تا از ورود رسوبات کف مخزن به داخل سیستم جلوگیری گردد.

۱۰-در مواقع لزوم با کمک اسیدکلریدریک رقیق(۲۵%-۲۰%) می توان اتصالات را از جرمها و…شستشو نمود.

۱۱-بکارگیری یک عدد شیر یکطرفه برای جلوگیری از پاره شدن دیافراگم در مواقعی که افت فشار خیلی زیاد است ، ضروری میباشد.

۱۲-نیازی به نوار تفلون برای آب بندی اتصالات اصلی دستگاه کلرزنی نیست اتصالات با واشر وبا نیروی دست وبدون کاربرد آچار آببند می گردد.

۱۳-شیربرداشت آب با مخزن اختلاط فاصله کمی داشته باشد.

۱۴-محل کلرحین تزریق نباید با مواد دیگری مخلوط گردد.

۱۵-می بایست حداکثر اختلاط آب وهیپوکلریت کلسیم توسط مخلوط کننده ای با سرعت۷۰۰ دور در دقیقه انجام گردد تا کلر فعال آن تا بالاترین حد آزاد گردد وتلفات کلر همراه لجن به حداقل برسد.

۱۶-درکل باید بهره برداری وکلرزنی به گونه ای انجام گردد که حداکثر راندمان در گندزدایی آب حاصل گردد.

۱۷-با تهیه دستکش پلاستیکی ، پیمانه مناسب ، ماسک ، پیش بند ، لباس کار ، عینک مناسب یا ماسک مخصوص مواد و وسیله شستشوی چشم باید ایمنی شخص بهره برداری کننده تامین گردد.

گرچه از دستگاه های هیپوکلریت برای ظرفیت های زیاد بیشتر می توان استفاده کرد اما معمولا توصیه میشود از کلریناتور گازی(Gas Chlorinators) استفاده گردد.

  • کلرمایع :

چنانچه گازکلر ، در داخل سیلندرهای فولادی سنگین تحت فشار قرار گیرد تبدیل به مایع می گردد وبا آزاد شدن فشار ، مجددا به گاز تبدیل می گردد.امروزه معلوم شده برای استخرهایی که بیش از یک پوند در روز کلر نیاز دارند ، این سیلندرها اقتصادی ترین شیوه تهیه کلر می باشند.اما با وجودی که خود سیلندرها هیچ خطری ندارند، نمی توان از خطرات کلر در حالت گازی چشم پوشید.

مطابق قوانین لازم میباشد در جایی که از سیلندرهای کلر استفاده می گردد ، یک اتاق مجزای کاملا کلربندی شده برای تجهیزات کلرزنی پیش بینی گردد.این اتاق باید به نحومناسبی تهویه گردد تا احیانا در صورت نشت ، گاز کلر به خارج(هوای آزاد) دفع شود.

 رعایت نکات زیر در نصب و راه اندازی وبهره برداری کلرزن گازی ضروری است:

 الف)کپسولهای گاز ومدار تزریق وانبار باید در محلی جداگانه مستقر گردند.

 ب)جهت جلوگیری از یخ زدگی کپسولها باید دمای محل استقرار کپسول گاز ۱۰تا۲۰ درجه سانتیگراد باشد ونباید از ۴۰ درجه سانتیگراد بیشتر گردد.

ج)حداکثر گاز خروجی از یک کپسول گاز کلر ، (kg/h) 185 میباشد.

د)لوله ها واتصالات در تماس با گاز کلر باید زنگ نزن ومقاوم باشند.

ه)ازتابیدن نور خورشید وضربه زدن به کپسولهای گاز جلوگیری شود وبرای انتقال گاز کلر تحت فشار در کپسول از لوله پلیمری مخصوص استفاده گردد.

و)نصب دوش آب در اتاق محل نصب کپسولها ضروری میباشد و در صورت نشت گاز کلر با کمک محلولهای رقیق آمونیاک که تولید دود سفیدرنگ می نماید ، نشت کلر مشخص می گردد که در چنین شرایطی ورود به محل باید با ماسک وکپسول اکسیژن انجام گردد.

مشکلات بهره برداری از دستگاههای هیپوکلریناتور

 1-زنگ زدگی شفت دستگاه ، اختلاط کننده ورود زنگها به داخل مخلوط آب وکلر وایجاد مشکلات بعدی ، البته انتخاب شفت از جنس استیل تا حد زیادی مشکل فوق را برطرف می کند.

۲-شکستن پروانه میکسر.

 3-انسداد مجاری رانس وتزریق ومکش محلول کلر.

 4-پارگی دیافراگم در شرایط تزریق تحت فشار که می تواند ناشی از افت فشار بالا هم باشد.

 5-خرابی وفرسودگی واشرها واتصالات آب بند ونشت محلول کلر از قسمتهای مختلف آن.

 6-وجود احتمال مسمویت فرد مسئول دستگاه در صورت عدم استفاده از وسایل ایمنی.

کلرزن شناور

 امروزه کارخانجات سازنده جهت سهولت کلرزنی در مقیاس کم ، نوعی ظرف شناور روی سطح آب رابرای استخرهای خانگی طراحی نموده اند که در داخل خود قرص کلر را جای داده وبه مرور در آب حل می گردد وکار ضدعفونی کردن را انجام مینمایند.باید دقت داشت که میزان کلر باقی مانده قبل از آنکه از حد متعارف افزایش پیدا نماید ، ظرف را از آب خارج کرد.

۲-ازن زن(Ozonator)

گرانترین ماده برای گندزدائی استخر ازن میباشد.با وجودی که ازن ماده ای مسموم کننده وقوی تر از کلر است ولی به نظر میرسد که اشکالات دستگاه تنفسی وسوزش چشم ناشی از بکارگیری کلر ، درمورد ازن کمتر باشد.

۳-اشعه ماورای بنفش

استفاده از لامپهای تولید اشعه ماورای بنفش بر روی مسیر آب ورودی به استخر نیز یکی از روش های گندزدایی میباشد ، بدین ترتیب که در مقطعی از لوله محفظه ای تعبیه می گردد و در آن لامپهای ماورای بنفش قرارمیگیرد به گونه ای که مستقیما حباب لامپها با آب در تماس بوده وآب در اثر تشعشع ماورای بنفش گندزدایی می گردد.بطورکلی این اشعه برای گندزدایی منابع آب عاری از مواد معلق و رنگ وکدورت و در دامنه طول موج۴۰۰-۱۵۰ نانومتر مفید میباشد ، اما در طول موج۲۶۵-۲۵۵ نانومتر اثر گندزدایی زیادتری دارد.میزان کندزدایی آب با اشعه ماورای بنفش بستگی به طول موج اشعه ومدت زمان در معرض قرارگرفتن آب(حداقل۱۵-۱۰ ثانیه) با اشعه دارد.میزان نفوذ اشعه در آب بستگی به میزان کدورت آب دارد.نداشتن رنگ وکمتر بودن رنگ ناشی از آهن ومنگنز محلول در آب ، اثر اشعه فوق را بیشتر می کند.

مثال:میزان مورد نیاز استخری به ظرفیت(gal)55000با۳ بار گردش کامل آب در شبانه روز چقدر است؟

ابتدا وزن کل آب گردشی را با توجه به حجم استخر محاسبه می نماییم:

۵۵۰۰۰×۳×۸٫۳۳=۱۳۷۴۴۵۰(Ib)

۳۳/۸:وزن یک گالن آب به پوند

با توجه به اینکه میزان کلرنباید(ppm)0.6 تجاوز کند(۰٫۴ در نظر میگیریم و در صورتیکه استخر رو باز بود بخاطر تشعشعات خورشید تا( ppm)0.6 مجاز است.)

۱۳۷۴۴۵۰×۰٫۴/۱۰۰۰۰۰۰=۰٫۵۵(Ib)

بنابراین میزان کلرمفید مورد نیاز در شبانه روز۵۵/. پوند یا ۲۴۹ گرم تعیین می شود که باید به صورت محلول غلیظ به آب گردشی در مدت۲۴ ساعت اضافه شود(در هر ساعت۱۰ گرم).

منبع : کتاب طراحی نگهداری تاسیسات مکانیکی آبی(استخر-سونا-جکوزی)

 

تهران ، میدان ونک ، خ ملاصدرا ، چهار راه شیراز ، جنب بانک کشاورزی ، زیر موسسه نور

021-888624192

و

021-88624207

09122347435

و

09122977870

021-88617831

info@estakhrsazan.com

مدیریت : یوسف صابری

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به استخرسازان می باشد .